terug

Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag.

De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) is een patiëntenvereniging van en voor mensen met chronische darmziektes. Sinds 1979 richten wij ons op mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en short bowel en hun naasten.

Samen met u streven wij naar meer (h)erkenning en begrip van de aandoening en de gevolgen daarvan. U kunt bij ons uw zorgen uiten, uw vragen stellen of uw ervaringen delen.

Ga voor meer informatie naar onze website: www.crohn-colitis.nl

Contactmogelijkheden