terug

Heb je hulp nodig? Wij helpen je graag.

Bekkenbodem4All is hét patiëntenplatform voor één miljoen mensen (vrouwen, mannen en kinderen) met bekkenbodemproblemen. Als spreekbuis en belangenbehartiger streeft zij er naar het taboe rond bekkenbodemklachten te doorbreken en het besef te vergroten dat er inmiddels goede behandelmogelijkheden zijn. Hierdoor groeit (h)erkenning voor de grote groep mensen die hier last van heeft.

Bekkenbodem4All geeft actuele en objectieve informatie, brengt ervaringsgenoten met elkaar in contact en draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. Doel is om mensen in staat te stellen het leven te leiden dat bij hen past, zonder onnodig hinder te ondervinden van hun aandoening.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.bekkenbodem4all.nl.

Contactmogelijkheden